Miejsce i data

17-18.03.2017

Hotel Mercure Warszawa Centrum
ul. Złota 48/54
Warszawa

 

Patronat


Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 

Program

 

17.03.2017 - Dzień I

12:30 - 12:40 OTWARCIE KONFERENCJI
Prof. nadzw. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska, Prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
SESJA I  |  PROWADZĄCY: Prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka, Prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
12:40 - 13:00 Rola szpiku kostnego w patogenezie RZS
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Maśliński
13:00 - 13:20 Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w chorobach z autoagresji
Prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
13:20 - 13:40 Zaburzenia układu immunologicznego w zależności od metody leczenia w guzach neuroendokrynnych
Dr med. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Dr hab. med. Jarosław Ćwikła prof. UWM
13:40 - 14:00 Cytopenie w chorobach z autoagresji
Prof. dr hab. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
14:00 - 14:15 Przerwa
SESJA II  |  PROWADZĄCY: Prof. nadzw. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska, Prof. dr hab. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
14:15 – 14:35 Choroby nowotworowe w sklerodermii
Prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka
14:35 - 14:55 Diagnostyka różnicowa choroby Stilla u dorosłych
Prof. nadzw. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
14:55 - 15:15 Zespół Sjögrena – ryzyko powikłań limfoproliferacyjnych
Dr med. Maria Maślińska
15:15 - 15:35 Choroba IgG4-zależna
Lek. med. Marta Legatowicz-Koprowska
15:35 - 15:55 Gammapatie poliklonalne i monoklonalne
Dr med. Anna Waszczuk-Gajda
15:55 - 16:10 Przerwa
SESJA III  |  PROWADZĄCY: Prof. dr hab. med. Lidia Rutkowska-Sak, Dr hab. med. Jarosław Ćwikła prof. UWM
16:10 - 16:30 Scyntygrafia w diagnostyce różnicowej chorób kości
Dr med. Renata Matyskiel
16:30 - 16:50 Ryzyko nowotworów w LED, MChTŁ, zapaleniu skórno – mięśniowym
Prof. nadzw. dr hab. med. Marzena Olesińska
16:50 - 17:10 Zespół aktywacji makrofagów w przebiegu zapalnych chorób reumatycznych – diagnostyka, leczenie
Prof. dr hab. med. Lidia Rutkowska-Sak, Dr med. Piotr Gietka
17:10 - 17:30 Niedokrwistości i inne polekowe uszkodzenia układu krwiotwórczego (NLPZ, metotreksat, cyklofosfamid i inne)
Dr med. Aleksandra Juszkiewicz
17:30 - 17:50 Choroby zapalne jelit w schorzeniach reumatologicznych
Dr med. Wojciech Marlicz
 
17:50 - 18:00 Dyskusja i zakończenie części pierwszej konferencji

18.03.2017 - Dzień II

09:00 - 09:10 OTWARCIE KONFERENCJI 
Prof. nadzw. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska, Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
SESJA I  |  PROWADZĄCY: Dr med. Janusz Meder, Prof. dr hab. med. Krzysztof Jeziorski
09:10 - 09:30 Rak zagrożeniem w XXI wieku
Dr med. Janusz Meder
09:30 - 09:50 Choroby reumatyczne i nowotwory lite – wspólne wyzwania
Prof. dr hab. med. Krzysztof Jeziorski
09:50 - 10:10 Wykład sponsorowany AMGEN: Leczenie osteoprotekcyjne u chorych na raka (przerzuty nowotworowe do kości) - leczenie
Dr med. Ewa Kalinka-Warzocha
10:10 - 10:30 Wykład sponsorowany AMGEN: Hot-topic – założenia interdyscyplinarnych zaleceń postępowania w osteoporozie 2017
Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
 
10:30 - 10:50 Wykład sponsorowany ROCHE: Niedokrwistość chorób przewlekłych a RZS
Prof. nadzw. dr hab. med. Marzena Olesińska
10:50 - 11:05 Przerwa
SESJA II  |  PROWADZĄCY: Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko, Prof. dr hab. med. Jacek Musiał
11:05 - 11:25 Zespół antyfosfolipidowy
Prof. dr hab. med. Jacek Musiał
11:25 - 11:45 Trombofilia w przebiegu RZS i innych zapalnych chorób układowych
Prof. dr hab. med. Anetta Undas
11:45 - 12:05 Nowe grupy leków (np. rywaroksaban) w leczeniu zespołu antyfosfolipidowego
Prof. nadzw. dr hab. med. Marzena Olesińska
12:05 - 12:25 Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej w odniesieniu
do chorób reumatycznych
Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
12:25 - 12:40 Przerwa
SESJA III  |  PROWADZĄCY: Prof. dr hab. med. Krzysztof Jeziorski, Prof. nadzw. dr hab. med. Marzena Olesińska
12:40 - 13:00 Wykład sponsorowany NOVARTIS: Nowa opcja terapeutyczna w leczeniu spondyloartropatii zapalnych
Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
13:00 - 13:20 Czerniak i inne nowotwory skóry
Dr hab. n. med. Monika Bowszyc-Dmochowska
13:20 - 13:40 Wykład sponsorowany ABBVIE: Jak skutecznie leczyć pacjentów z RZS?
Prof. nadzw. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
13:40 - 14:00    Ryzyko powikłań nowotworowych w przebiegu leczenia biologicznego chorób reumatycznych
Dr med. Anna Felis-Giemza
14:00 - 14:10 Dyskusja i zakończenie konferencji

18 Marca - Dzień III

  1015 - 1045 Przywitanie uczestników konferencji
  1045 - 1115 Porta a lectus sed massa odio, viverra iaculis imperdiet vel
Prof. dr hab. inż. Paweł Kamiński
  1115 - 1145 Sed massa odio, viverra iaculis imperdiet vel, porta a lectus
Prof. dr hab. inż. Paweł Kamiński
1145 - 1215 Przerwa kawowa
  1215 - 1245 Viverra iaculis sed massa odio, imperdiet vel, porta a lectus
dr hab. Maciej Mazur
  1245 - 1330 Iaculis viverra porta a lectus sed massa odio, iaculis imperdiet vel
dr hab. Maciej Mazur
  1330 - 1415 Lunch
  1415 - 1445 Sed massa odio, viverra iaculis imperdiet vel, porta a lectus
dr hab. Marta Dąbrowska
  1445 - 1600 Porta a lectus sed massa odio, viverra iaculis imperdiet vel
dr Zofia Wojciechowska

 

SPONSOR GŁÓWNY

 

SPONSOR WIODĄCY

 
 

SPONSORZY WSPIERAJĄCY

 

WYSTAWCA WIODĄCY